Disclaimer

Contact

Hyboma Naamloze vennootschap Wilgenlaan 39 – 8619 Kortemark info@hyboma.be RPR. VEURNE NR. 0878.202.861/05.11.13 BTW BE0878.202.861

BIV nummer: 205820

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel Vastgoedmakelaar-bemiddelaar, BIV nummer: 205820 België, onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Het gebruik van de site “www.portum.be” houdt in dat je de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Hyboma nv (Kortemark)-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In onze vastgoed rubrieken, informeren wij je op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden je geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen je dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen je bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van jouw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Hyboma nv (Kortemark)-site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Hyboma nv (Kortemark) kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden je bijgevolg ten stelligste aan om, voordat je eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Hyboma nv (Kortemark)-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor je of derden.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
  • Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Toegangsverbod tot de site

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Hyboma nv (Kortemark)-site is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.